sobota 9. srpna 2014

O jablkách a prezidentu WashingtonoviV dětské písničce se praví: Měla babka čtyři jablka a dědeček jen dvě. Dej mi babko jedno jablko, budeme mít stejně.
Tak toto je přesný příklad dožadování se rovnostářské a zvláštně spravedlivé ekonomiky.  
 Proč by se babka musela zbavovat jednoho jablka, aby měl dědek zrovna tolik, co ona? Babka byla pilnější a má za svoji pilnost být potrestána odevzdáním jablka línému dědkovi? Možná nebyl línej, jen měl smůlu, ale i tak, proč jen tak mu něco dávat?
 Ovšem jiná otázka je, jak babka nabyla velkého počtu jablek, jestli je vůbec oprávněna s nimi disponovat, jaké má vůči dědkovi obchodní závazky, či co jí z daru prospěšného vyplyne. A v neposlední řadě nelze přehlížet, jakého založení babka je a v jakém poměru je k dědkovi. Všechno je prostě složitější, než se na první pohled zdá.

Obchod, trh, finance, ekonomika... to není vůbec žádná žertovná písnička. To rozhodně ne, to ne. O významnosti obchodu nepochyboval ani nikdo menší než sám Washington.
Když tento pán odcházel roku 1796 z funkce prezidenta, napsal předtím 19. září svému národu poselství. V něm vyjádřil o obchodu zajímavou myšlenku: "Národ, který si vštípí k jinému národu buď nenávist nebo stálé dobré vztahy, se stává otrokem. Takový národ je otrokem buď své nenávisti nebo svých dobrých vztahů, a i jedno z obojího stačí, aby odvedlo národ od vlastních povinností a zájmů... Hlavním pravidlem, které si musíme stanovit v poměru k ostatním státům, je rozšiřovat obchodní styky s nimi..."


 no, nějak Amerika zapomněla na odkaz svého prezidenta a zločinecká organizace Evropská unie, ta myslí jen na to jak zničit Evropu.
  

Němci ještě mají satiriky, u nás jsou jen mediální mrdky a médii prezentovaní umělci anální kolíci.

Tak si to přeberte…