úterý 26. ledna 2016

Mezníky na cestě za umělou inteligencí s velkými stopami Marvina Minsky


 v neděli 24.1. 2016 zemřel v 88 letech Marvin Minsky - otec oboru umělá ineligence. Na jeho počest pár dat z oboru.13. století - Ramón Lull vynalezl první zařízení na generování nematematických výroků a idejí mechanickými prostředky na bázi kombinatoriky .

1928 - John von Neumann vytvořil "minimaxový teorém", který je dodnes používaným východiskem pro řešení problémů mj. v mnoha herních programech, včetně šachových.

1950 – Turing prezentuje svůj pokus, čili Turingův test, který má prověřit, jestli je nějaký uměle vytvořený systém obdařený inteligencí.

1951 - první umělá neuronová síť (Minsky, Edmonds), simulovala chování krysy v bludišti.

1952-62 Arthur Samuel (IBM) napsal první program pro hraní her, který se učil z již odehraných partií, pro hru dáma. Program uměl porazit svého tvůrce.

1956 - Na konferenci v Dartmouth University byl vyhlášen vznik oboru AI a jeho rámcový program a cíle. Otci zakladateli oboru umělá inteligence byli - Marvin Minsky, Allen Newell, John McCarthy,  Claude Shannon, Arthur Samuel, Herbert Simon, Edward Feigenbaum.

1956 - Herbert Simon a Allen Newell vytvořili program Logic theorist, který dokázal automaticky odvodit řadu matematických vět, včetně těch z knihy Principia Mathematica Betranda Russella a A. N. Whiteheada.


1958 - John McCarthy (MIT) vyvinul programovací jazyk pro řadu úloh AI - Lisp

1963 - Program Thomase Evanse (MIT), ANALOGY, demonstroval, že počítače mohou řešit stejné úlohy s analogiemi, které bývají součástí IQ testů

1966 - Joseph Weizenbaum vytvořil jednoduchý konverzační program ELIZA, který ovšem dokázal přesvědčit mnoho lidí, že na druhé straně není program, ale na konverzaci odpovídající živý člověk

1968-9 - Marvin Minsky a Seymour Papert vydávají knihu Perceptrony, kde analyzují principiální limity jednoduchých neuronových sítí. Pesimismus této knihy údajně prakticky zastavil AI výzkum neuronových sítí na následujících cca 15 let.


1972 - Vznikl nový jazyk pro aplikace AI - PROLOG (Alain Colmerauer)
80. léta - fuzzy logika implementována v prediktivním systému podzemní dráhy v Sendai, v Japonsku. Výsledkem bylo zmenšení spotřeby energie a frekvence chyb v řízení vlakových souprav. Expertní systémy jsou zaváděny masivně do velkých průmyslových firem jako jsou DEC, General Electric, General Motors, těžební společnosti apod.. Jejich aplikace je obecně prospěšná, avšak možnosti nejsou neomezené.

1982 - Minsky inspiruje a Hillis zakládá firmu Thinking Machines Corp. pro vývoj a výrobu masivně paralelních počítačů s prvky AI.

1982 -  John Hopfield demonstroval možnost, jak mohou sítě složené z jednoduchých neuronů vykonávat výpočty.

1987 - Minsky píše knihu Society of Mind, kde popisuje vznik vědomí jako kooperativní jev, složený z mnoha interagujících jednoduchých agentů (procesů).

1988 - Vytvořen VoiceReport - hlasem řízený počítačový systém, schopný rozeznávat a zaznamenávat 5000 slov (výroba Kurzweil Applied Intelligence).

Žádné komentáře:

Okomentovat