úterý 5. února 2013

On je prostě šéf



Život strávený děláním chyb, není jen mnohem vzácnější, ale i mnohem užitečnější, než život strávený nic neděláním, prohlásil prý - George Bernard Shaw. Člověk, kterého si představíme rozhodně není líný a zároveň zřejmě ani nedělá žádné chyby. Je předsedou Národní inženýrské akademie USA, je členem vedení Výboru pro mezinárodní obchod USA, spolupředsedou Koalice obchodních kruhů USA pro podporu zdokonalování vzdělání a také je členem výboru ředitelů Asociace polovodičového průmyslu USA a vedoucích "Křemíkového údolí", je i členem National Forest Foundation… Je to Craig Barrett - předseda správní rady firmy Intel.

Fakta
Craig R. Barrett se narodil 29. září 1939 v San Franciscu v Kalifornii. Zdá se, že celkem zdařile si hlídá osobnější informace o svém dětství, rodině… takže s určitostí víme jen, že vystudoval v letech 1957 -1964 Stanford University v Palo Alto. Zde získal titul bakalář, magistr a i Ph.D. čili titul doktora věd v oblasti nauky o materiálech.
Po úspěšné obhajobě disertační práce Barrett zůstal na universitě a přednášel zde.
V letech 1964-65 byl na stáži v Národní fyzikální laboratoři (National Physical Laboratory) v Anglii, stáž byla financována z peněz , které vyčlenilo NATO na program Postdoctoral Fellow. V roce 1972 zase díky fondu Fulbright Fellow pracoval v Dánsku na Danish Technical University.
V roce 1974 Barrett přichází do Intelu - jako manažér vývoje technologií. Za deset let se stává více- prezidentem, v roce1987 starším více- prezidentem, v roce1990 výkonným více prezidentem korporace. V roce1992 se stal členem výboru ředitelů Intelu za rok byl jmenován jako hlavní šéf operačního oddělení a v květnu 1997 se stal prezidentem korporace - čtvrtým v historickém pořadí Intelu. Přesně za rok se ještě stal generálním výkonným ředitelem. A v roce 2005 opět v květnu - přesně 18.5. se stal předsedou správní rady korporace Intel.


Publikování

Craig R. Barrett není jen šéf, ale napsal i více než čtyřicet odborných prací, ve kterých analyzuje vliv mikrostruktury na vlastnosti materiálů. Je autorem učebnice "The Principles of Engineering Materials," která sice byla vydaná už v sedmdesátých letech, ale doposud je používaným studijním materiálem na technických universitách v USA.
Sám přikládá velký význam vzdělání a vzdělávání lidí na celém světě - podle něj k tomuto přispějí vysoké technologie a IT. Při jedné ze svých návštěv Ruska (rok 2005) dokonce apeloval na vedení, aby z IT udělali další přírodní bohatství země, protože ve své zemi mají v oblasti IT mnoho nadaných lidí.
V souvislosti se vzděláním je nutné ještě doplnit, že je členem státního výboru USA pro výuku matematiky a přírodních věd v 21.století, dále členem výboru pro politiku vnějších ekonomických vztahů USA v podmínkách globalizace v 21. století. Rovněž je předsedou Global Alliance for Information and Communication Technologies and Development při OSN.

Ocenění
Je jasné, že člověk Barrettova formátu má doma plný šuplík různých cen a čestných doktorátů universit a to i ze zemí jako je například Peru, Čína. Namátkou vyberme jen některé - v roce1969 dostal za své výzkumy v oblasti materiálů zlatou medaily - "Robert Lansing Hardy Award" od Minerals, Metals & Materials Society.
V roce 1997 obdržel čestný doktorát v oblasti leteckého konstruktérství - Universita leteckého konstruktérství Embry Riddle. Rok 1998 mezi jinými oceněními přinesl Barrettovi prémii Darjah Yang Mulia Pangkuan Negri - jedná se o nejvyšší vyznamenání státu Penang - Malajsie. V roce 2001 dostal Akira Inoue - prémii za angažování se a úspěchy v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti polovodičového průmyslu... a další a další.