středa 7. srpna 2013

Utajované automaty aneb trošinku sexu


"Radovan cítil, jak jej nějaké pevné, železné paže objímají, jak jej svírají a dusí. Zesinal smrtelnou hrůzou a pochopil náhle, co se děje. Viděl teď, že je v moci Nadpřirozena, a že se dovršuje jeho osud. Hyne vlastním přeludem. Hyne tím, co bylo vytvořeno z něho sama. Hyne sám sebou."
Jiří Karásek ze Lvovic, román Ganymedes
Zapomenutý představitel pražské dekadence Jiří Karásek ze Lvovic - jinak Josef Karásek, v románu Ganymedes (1925) se inspiroval pražským Golemem a mýtickým sochařem Pygmalionem, který ze slonoviny vyřezal krásnou dívku a zamiloval se do ní a bohyně Afrodita mu ji oživila. Ovšem Karásek boří literární tabu čili poklidná heterosexuální láska Pygmaliona je v románu nahrazena sebezničující homosexuální láskou k umělé bytosti.
Tabu byla v průběhu staletí dávána i na určité automaty - samozřejmě jednalo se vždy o oblast sexu.
Legendy hovoří o vzdělaném papeži Sylvestru II. - profesorovi univerzity v Remeši vlastním jménem Gerbert z Aurillacu, který se papežem stal roku 999. Tento muž měl umět sestrojit hrající fontány, mluvící bronzovou hlavu, která na otázky odpovídala "ano" či "ne" a také si měl stvořit mechanickou dívku - společnici, která ho zahřívala. Když si uvědomíme, že prelát hodně studoval a mohl být technicky nadaný - tak toto vše mohl skutečně sestrojit i ve své době. Hlava se mohla jen kývat a správnost odpovědí asi nikdo moc nekontroloval. A teplo do loutky mohla dodat ohřívaná voda.
Toto jsou ovšem nepodložené informace, ale století páry sebou přineslo jednu skutečnou pikantní zajímavost - parní automatický vibrátor. Jednalo se nejdříve o velice drahou lékařskou pomůcku, kterou obsluhoval sám doktor a jeho použití přímo v ordinaci předepisoval pacientkám s dnes již neexistující diagnostikou - ženská hysterie. Byla to specialita viktoriánské doby a s moderními vědeckými poznatky z oblasti psychologie a sexuologie tato diagnóza zanikla neb byla velmi pavědecká a mylná.
Tento parní "Robertek" byl vynalezen roku 1869 Američanem doktorem George Taylorem a samozřejmě slovo "sex" při jeho prodeji či aplikaci v tehdejší puritánské a pokrytecké společnosti nesmělo padnout.

Žádné komentáře:

Okomentovat