středa 7. listopadu 2012

Číst myšlenky, není to nemravné?


Celkem eticky diskutabilní je experiment - skutečné "čtení myšlenek", kterým se zabývají němečtí vědci z Bernstein Zentren für Computational Neuroscience v Berlíně a jsou už prý s výzkumem celkem daleko - podle jejich slov, již dokáží naučit se číst myšlenky zkoušených lidí. Přešli od identifikace aktivity určitých oblastí mozku k vlastnímu čtení obsahu těchto mozkových aktivit. Šílené?
Experiment vedoucí k tomuto až zrůdnému čtení, začal v roce 2005 na 21 dobrovolnících, kteří ovšem vůbec neměli tušení, oč tady jde a jakým pokusům jsou vystaveni. Jak tohoto utajení vědci docílili a jaké nenápadné přístroje použili se neuvádí. Pokusné osoby dostávaly řadu jednoduchých úloh, jejichž řešením bylo vybrat jednu ze dvou variant. Samozřejmě, že se měla vybrat ta správná, ale pro výzkum to vlastně nemělo až takový význam.
Zadání byla skutečně jednoduchá - například vybírali jakou matematickou operaci musí provést s čísly, která se objevila na monitoru, které tlačítko mají zmáčknout … a vše na čas a při této jejich mozkové činnosti a bez jejich vědomí, vědci zkoumali aktivitu jejich mozků - pomocí magnetické rezonance a počítačové tomografie - jak taky jinak.
Těmito pokusy vědci získali data k tomu, aby dokázali, ne přímo číst myšlenky, ale dovedli odhadnout odpověď zkoumaného. Podle nich se totiž záměry člověka na to, jaká bude jeho odpověď na jednu z variant řešení úlohy, nejdříve ukládají jakoby do "vyrovnávací paměti", která je v kůře čelního mozkového laloku.. Skenováním mozku získali vědci množství obrázků, které mohli dále porovnávat a analyzovat a objevili v kůře čelního laloku místa odpovídající některé z variant řešení úlohy.
Takovéto čtení myšlení bude prý zavedeno na letištích, při policejních vyšetřováních… Ve sci-fi románech a filmech existují telepati, kteří mají většinou nějaký morální a etický kodex a tím se musejí řídit, budou ho mít i lidé využívající přístroje ke skenování myšlenek? To je otázka a odpověď - "Ne", se celkem sama nabízí a to na základě předchozích lidských zkušeností s různými zneužitými vynálezy.